Vilka färger passar på din webbplats?

Vad är det som gör att vissa sajter känns inbjudande och harmoniska att se på? Och varför känns andra, liknande sajter, tröttsamma för ögat och får en att vilja ta sig därifrån?

En del förklaringar finns i layout, typsnitt och hur balansen är mellan bilder och text. Ändå är valet av färger något som har stor betydelse för vår upplevelse. Alla färger har både positiva och negativa egenskaper, det som är viktigt är att hitta rätt färg i rätt proportioner för rätt miljö. Om du känner till färgers egenskaper kan du påverka och förändra, både medvetet och undermedvetet, hur saker uppfattas. Sedan länge används den här kunskapen inom olika områden: grönt och blått anses avslappnande och utnyttjas inom sjukvården, medan rött och gult är vanligt på snabbmatsställen, eftersom rött stimulerar aptit och aktivitet medan gult anses stimulera koncentration, beslut och matsmältning.

Svart är motsatsen till vitt och skapar djup och perspektiv, fast minskar läsbarheten. Däremot fungerar svart bra som bakgrund till ljusa och starka färger.

Vitt. Tvärtemot svart, så framhävs allt av vitt. Design och inredning i vitt känns ren och lugnande men om vitt blir alltför dominerande upplevs det som tråkigt, tomt och kyligt.

Rött utstrålar en maskulin och positiv känsla och förknippas med kärlek, blod och överlevnad. Rött använder du för att få uppmärksamhet och aktivera, men även att skapa irritation och ilska.

Gult uppfattas som en spontan och instabil färg. Män anser ofta att gult är lite barnsligt, medan kvinnor och barn uppfattar färgen positivt.

Grönt anses lugnande och läkande och är bra vid marknadsföring av produkter för hälsa och miljö, medan mörkgrönt associeras med finansvärlden.

Blått är en maskulin färg och rankas högt vid val av färger. Associeras med lugn,stabilitet, djup och kunskap, men också som lite allvarlig och tråkig. Blått ger lägre aptit, så bör inte användas på sajter om mat.