Förbättra företagets sajt med en chatt

Som företag så är det viktigt med kundsupport. När en kund har en fråga så vill denne ha ett svar så fort som möjligt. Det vet vi att det är inte alltid enkelt att hinna med allt om man inte har rätt verktyg att arbeta med. Se till så att förbättra företagets sajt med en chatt.

Med en chattfunktion implementerat på ert förtags sajt så underlättar det för kunden att kunna kontakt er vid eventuella frågor. Detta kommer att underlätta för er som företag och ni kan om ni inte har någon uttalad avdelning för kundsupport dela upp mellan er när ni har tillgång till chatten och ska svara på frågor som kommer. Det gäller att den som sitter vid chatten har den kompetens som krävs för att kunna svara på relevanta frågor från olika kunder.

Det går också att koppla till en chattassistent där det per automatiks kommer svar på de vanligaste frågorna som brukar ställas. Ni bygger upp en databas med olika svar som kommer upp när en kund ställer en fråga. Det kan vara om öppettider och andra enklare frågeställningar. Om frågan blir för svår för den chatbot som ni har så kopplas frågan till den som har ansvaret för chatten den dagen eller till kundsupport. Så klart så kan man inte ha alla svar för en chattassistent utan det gäller att bygga på allt eftersom frågeställningar kommer.