Frigör potential i dina team

Genom att analysera er organisation och de olika teamen kan ni frigöra potential och skapa utrymme för utveckling. Det kan ni göra genom att undersöka vad varje medarbetare har för styrkor. Till exempel kan du titta på hur de kan leverera värde till teamet, både individuellt och i grupp.

Det är oerhört givande att få till ett väl fungerande team. Teamwork handlar om att ta till vara på varandras potential och få medlemmarna att sträva mot ett gemensamt mål. Medlemmarna i teamet känner direkt att det man bidrar med ger resultat. Det kan dock vara svårt att analysera på egen hand, men du kan hitta din hjälp online.

Rätt analys hjälper

Det är inte helt lätt att veta vad som kommer att hjälpa ett team framåt, men med rätt analys kommer ni långt. Google konstaterade att deras team mådde bra när de kände sig trygga i att uttrycka sina åsikter och alla fick prata ungefär lika mycket.

Självklart måste det vara roligt också på jobbet. Om ni arbetar aktivt med teamet, får fram vad varje medarbetare gör riktigt bra, så kan allt bli lite roligare. Medarbetare känner sig sedda och får bidra med det som de är bäst på. Bra team kommer att leda till en bättre organisation som helhet.