Här finns digitala lösningar för er som arbetar med bioenergi

Letar ditt företag efter hjälp med kontroll av bioenergi? Det är ett tag sedan ni köpte in ert verktyg för mätning av till exempel ytfukt och nu har ni dessutom fått krav på er att öka effektiviteten? Då kan det vara dags för digital hjälp.

Information om biobränsle

En av fördelarna med bioenergi är att det är förnybar energi. Den framställs av biomassa. Alltså kan bioenergi ersätta eller komplettera värme- och elproduktion från fossila bränslen. Företagen får inte påverka den biologiska mångfalden utan måste ta hänsyn till den.

De som arbetar med bioenergi måste uppfylla bestämmelser. Därför övervakar energimyndigheten att producenterna följer lagarna. Verksamheten måste bland annat ha ett kontrollsystem för att visa att de råvaror som de använder har rätt kvalitet och att råvarornas fossila alternativ ger sämre klimatpåverkan. Utöver det måste det gå att spåra biobränslena till deras ursprung.

En viktig aspekt att hålla reda på är materialets ytfukt. Det går att mäta med till exempel NIR som står för Near InfraRed och syftar på det aktuella energiområdet. Fördelen med den tekniken är att den är beröringsfri och mycket noggrann, vilket gör att mätningen går snabbt och enkelt. Detta verktyg kan ni använda för mätning på spån, papper och textil.