Green Solutions - Designa med växter

Den gröna staden är en trend som inte vill släppa, kanske av goda skäl. En grönare stadsmiljö är inte bara design, det kan vara vägen framåt i ett samhälle där vi äter allt mer av den bördiga jorden.

Det finns, visserligen omstridd, forskning som visar att gröna växter renar luften från partiklar i stor usträckning och partiklar är städernas stora fara när det gäller luftföroreningar. Vi ska inte underskatta klimatproblemen med koldioxidutsläppen städerna ligger bakom men för den direkta närmiljön är det partiklarna som är problemet. En grönare stad skulle kunna hjälpa till att motverka detta. 

Ett system för detta är X-lines Green Solutions, en form av metallnät i kasetter som monteras på väggar eller andra platser som behöver bli grönare. Växter kan sedan leva och klättra i dessa kasetter. Se bilden ovan för ett exempel.