Olik design på sajt för olik bransch

Besöker man webbsidor på internet ser man rätt omgående variationen av upplägg som finns. Allt ifrån kala sidor till riktigt röriga som båda kan vara svåra att navigera på sitt vis. En annan sak man kan se är de olika utformaning som olika branscher har och hur de olika branscherna ändå har vissa tydliga likheter med varandra. Vi tänker dra några exempel här under.

Mat och dryck

Till att börja med använder sig många av bilder för att förmedla vilken vara/tjänst dom vill sälja. De kan använda typsnitt som hamnar under kategorin lekfull och mindre strikt dessutom använder de sig i många fall av färger i text och grafik som ger en koppling till varan. Som exempel kan ges glassförsäljaren som kan använda sig av pasteller och andra färger som glassen och tillbehör kan ha och ändå kännas seriös.

Företags sidor

Har i regel avskalade sidor där man klart ser vilket företag det gäller och använder sig av lättläst text och lättmanövrerad översikt med bara det nödvändigaste på hemsidan. Detta ger också ett seriöst intryck till den potentiella kunden.

Miljö

Här kan man säga att de flesta använder sig av bilder och färg för att direkt markera deras inriktning. Många har faktiskt ett foto eller bild som anspelar på känslan för naturen och miljö på hemsidan. Valet av typsnitt faller inte helt naturligt på de vanliga fonterna förutom i löpande text med viktig information.