Att välja webbhotell

För att kunna få lite mer valmöjligheter och större frihet med din nya webbplats, är ett webbhotell det steg du ska ta om du inte har möjlighet att upprätta en egen webbserver. Det finns både gratis hotell och de som kostar pengar.

Vad erbjuder då ett webbhotell? Webbhotellet säkerställer din tillgänglighet via din unika adress till dina besökare. Du kan hitta dessa inom lite olika prisklasser och de erbjuder då lite olika saker som kan vara svårt att jämföra. Men generellt innebär inte högre pris bättre servicenivå eller tjänster.

Några viktiga punkter att tänka på vid val av webbhotell:

  • Prestandan hos webbhotellet. Om ditt hotell har dålig prestanda tar det lång tid för din besökare att nå din sida och ladda ner den till sin webbläsare.
  • Utrymmet du får ska lagra den datamängd som din webbplats behöver. Text kräver inte så mycket utrymme medans bilder och ljud behöver desto mer.
  • Trafik och driftsäkerheten är viktig. Om du räknar med mycket trafik eller har mycket bilder och musik som tar mycket trafikmängd i anspråk behöver du ett hotell som tillåter eller säljer detta. Om hotellet har dålig driftsäkerhet så kan sidan bli otillgänglig för besökarna under längre perioder.
  • Bra support är en av de viktigare punkterna. Skulle servern gå ner kan det vara bra att kunna nå dem via telefon.
  • Tillgång till en egen e-post ökar ditt professionella intryck.
  • Priset är ju så klart viktigt. Men som sagt, priset garanterar inte kvalité